651000
651000 – Slivnik V-50 niski
651010
651010 – Slivnik H-50 niski
651500
651500 – Slivnik V-50 niski sa prohromom
651510
651510 – Slivnik H-50 niski sa prohromom
650000
650000 – Slivnik V-50
650020 – Slivnik V-75
650010
650010 – Slivnik H-50
650030 – Slivnik H-75
650500
650500 – Slivnik V-50 sa prohromom
650520 – Slivnik V-75 sa prohromom
650510
650510 – Slivnik H-50 sa prohromom
650530 – Slivnik H-75 sa prohromom
650040
654090 – Slivnik >V-110
654090
654090 – S-sifon za čučavac
640500
640500 – Podna rešetka 15×15 sa otvorom Ø100
640510
640510 – Podna rešetka 15×15 sa otvorom Ø125
640515 – Podna rešetka 15×15 sa otvorom Ø125 specijal 0,7mm
640520
640520 – Podna rešetka 20×20 sa otvorom Ø100
640530 – Podna rešetka 20×20 sa otvorom Ø125
640mesingana
640510 – Mesingana-Niklovana podna rešetka 15×15, 20×20, 25×25
640540
640540 – Vr. za kadu 15×15
640550 – Vr. za kadu 15×20
640560 – Vr. za kadu 20×20
640570 – Vr. za kadu 20×25
640580 – Vr. za kadu 25×25